Rymdgymnasiet i Kiruna
Rymdgymnasiet i Kiruna
Välkommen till Rymdgymnasiet i Kiruna

Välkommen till Rymdgymnasiet!

Nu kan Du börja på Sveriges nordligaste och högst belägna gymnasieskola med ett rymdprogram, Rymdvetenskapsprogrammet. Programmen bygger på NA-behörighet. Kursplaner profilerar vi med hjälp av rymdverksamheten i Kiruna. Rymdgymnasiet är en massmedialt välkänd fristående skola.

Till dig som sökt Rymdteknikprogrammet ht 2022!

Rymdgymnasiet har beslutat att inte starta upp någon ny klass på rymdteknikprogrammet, vårt teknikprogram. Rymdgymnasiet kommer istället ta in fler elever på rymdvetenskapsprogram, vårt naturvetenskapliga program. Vi rekommenderar dig att göra omval. Meddela oss hur du avser att prioritera dina val.

Hälsar Per Malmelöv, rektor

Vi är en liten skola med duktiga pedagoger. Hos oss blir Du inte en i mängden.

Rymdgymnasiet - Sveriges nordligaste och högst belägna gymnasieskola med två rymdprogram

Vilka program kan du välja

Rymdvetenskapsprogrammet, RV, bygger på nationella NA-programmet med rymdtekniska profilkurser bl a i astrobiologi, astronautkunskap och astronomi. Rymdteknikprogrammet, RT, bygger på nationella TE-programmet med rymdtekniska profilkurser bl a i datorteknik, elektronik och mikrodatorteknik och robotteknik.

Vilken behörighet får du?

Rymdvetenskapsprogrammet ger Dig NA-behörighet för högskola och universitet och Rymdteknikprogrammet ger Dig TE-behörighet. Om du önskar läsa utökade kurser är detta oftast möjligt. Båda programmen ger dig en unik inblick i rymdindustrin i Sverige, Europa och världen.

Ansök till Rymdgymnasiet