Rymdgymnasiet i Kiruna
Rymdgymnasiet i Kiruna

Profilkurser

Samarbete med Esrange, ESA och IRF
Profilkurserna har tagits fram med hjälp av Esrange, ESA och IRF. De har behov av både ”breda naturvetare” och ”specialiserade tekniker”. Grundlig NA-behörighet måste tillförsäkras eleverna men också god förmåga till rapportskrivning och inblick i näringsliv och forskning.
Gymnasiearbete kan betraktas som ett examensarbete i slutet av utbildningen med skriftlig dokumentation som en viktig del. Förmågan att arbeta målinriktat både självständigt och med andra samt att uttrycka sig klart i rapporter utvecklas i denna handledda kurs.