Rymdgymnasiet i Kiruna
Rymdgymnasiet i Kiruna

Boende

Du som flyttar från annan ort rekommenderas att söka boende så snart som möjligt (samtidigt som du söker till oss eller tidigare). Rymdgymnasiet har inget eget boende för sina studenter och hänvisar till nedanstående förmedlare. Drygt hälften av våra elever i åk 1 får plats på internatet på Folkhögskolan så först till kvarn gäller. Skolan annonserar också efter bostäder och delger inkomna svar inför hösten.
Inackorderingstillägg beviljas för de som uppfyller något av följande:

 • Programmet och den nationella inriktningen finns inte på elevens hemort.
  (Hänsyn tas inte till särskild variant eller NIU eller valbara kurser(programfördjupning) eller individuellt val som inte finns på hemorten)
 • Föräldrar bor utomlands
 • Elevens föräldrar har flyttat till annan ort i Sverige, flyttat tillbaka till Sverige och eleven
  anses inte kunna byta skola utan svårighet
 • P.g.a. lång restid (2 timmar per dag) skulle du ha behövt vara inackorderad även om du
  studerat på din hemort.
 • Särskilda skäl t.ex. trakasserier (Hänvisad skola på hemort)
 • Du går en utbildning som Skolverket har beslutat ska vara så kallad riksrekryterande

Malmfältens folkhögskola
Elevhemmet/internatet på folkhögskolan är beläget 20 meter från skolan. Varje ingång består av 6 rum med dusch, toalett samt eget minikök.
Malmfältens Folkhögskola
Campingvägen 3
981 35 Kiruna
Tel: Maria Hedhult, 070-688 09 22 (internatansvarig)
Web: http://100p.se/malmfaltensfolkhogskola/
E-post: maria.hedhult@kiruna.fhsk.se
Kirunabostäder
Kirunabostäder som är den kommunala bostadsförmedlingen som även hyr ut lägenheter.
www.kirunabostader.se
0980-708 50
Blocket & Kiruna annonsblad
Många kirunabor annonserar ut lägenheter och rum på Blocket. Du kan även själv annonsera efter bostad där. Besök även: E-tidning | Kiruna Annonsblad (hemsida.eu)

Kiruna Fyndtorg
http://www.fyndtorget.se/sokresultat.php?sokord=kiruna