Rymdgymnasiet i Kiruna
Rymdgymnasiet i Kiruna

Studie- & yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning handlar om …

  • att bli medveten om sig själv i sin situation
  • att bli medveten om sina förutsättningar, möjligheter och begränsningar
  • att bli medveten om olika alternativ för just dig
  • att fatta egna beslut och handla därefter

Studievägledning handlar inte om att tala om för dig vad du ska läsa eller utbilda dig till men vi kan tillsammans se vilka möjligheter du har utifrån dina egna förutsättningar och intressen.
Studievägledaren kan fungera som ett bollplank och hjälpa dig att sortera och konkretisera dina tankar och önskemål.
Studievägledaren kan ge dig allmän information om bl a studier, utbildningar och yrken.
Arbetsförmedlingen
Sveriges folkhögskolor
Allt om högskolestudier
CSN Centrala studiestödsnämnden
Myndigheten för yrkeshögskola
UHR – Universitet- och högskolerådet

Rymdgymnasiet Infoblad 2021 NA