Rymdgymnasiet i Kiruna
Rymdgymnasiet i Kiruna

Till dig som sökt Rymdteknikprogrammet ht 2022!

Rymdgymnasiet har beslutat att inte starta upp någon ny klass på rymdteknikprogrammet, vårt teknikprogram.

Rymdgymnasiet kommer istället ta in fler elever på rymdvetenskapsprogram, vårt naturvetenskapliga program.

Vi rekommenderar dig att göra omval. Meddela oss hur du avser att prioritera dina val.

Hälsar Per Malmelöv, rektor